Gizlicilik

Description

İslam akılları efsane ve yanılsamadan kurtararak gelmiştir, ancak bazı Müslümanlar şeytanlara ve onların iplerine düşmüş, ve aklını efsane ve yanılsamalara teslim etmiş; burçlarla ve yıldızlarla tutunmuş, ve onlarla tutunarak kendilerini zararlardan ve kötülüklerden uzak tutacaklarını, kendilerine mutluluk ve eğlence getireceklerini sanmıştır.